VESNA

VESNA
Klient: Slovenská Sporiteľňa

V druhej polovici roku 2020 prišiel manažment Erste Group s myšlienkou vytvoriť niečo, čo nebude mať v segmente bankovníctva obdobu. Na svete môžeme stretnúť rôznych virtuálnych asistentov, no Erste Group chceli niečo výnimočné, jedinečné a unikátne.

V decembri 2020 prebehli prvé rokovania so zástupcami IT Oddelenia Erste Group a manažmentom Slovenskej sporiteľne. Na úvodných stretnutiach sme predstavili technológiu Hypervsn a stali sme sa technologickým koordinátorom hologramu. O vzhľad Vesny sa postaral neuropsychologický výskum spoločnosti Krause Mental Care Group a softvérovú časť zabezpečila spoločnosť Nettle. Zaujímavosťou je, že sa na celom vývoji VESNY podieľali aj odborníci z rôznych oblastí ako psychológ, módny návrhár či kaderník. Vývojári tak v súčinnosti so spomenutými odborníkmi definovali VESNE ideálny vek, BMI index, účes, spôsob prejavu, štýl pohybu i oblečenie. Vývoj Vesny trval viac ako rok a všetko to začalo výskumom.

Spoločnosť KMCG študovala stovky vedeckých štúdií a výskumov zo zahraničia, ktoré overovali na tisícoch slovákov pomocou rozhovorov, ale aj výsledkov z prístroja, ktorý zaznamenáva spontánnu aktivitu mozgu na rôzne podnety.

Čo bolo našou úlohou?

Našou úlohou bolo dodať hologramovú technológiu Hypervsn, vytvoriť konštrukciu v ktorej je hologram umiestnený a určiť pozíciu Vesny v rámci pobočky. Po technologickej stránke sme navrhli ozvučenie Vesny, ako aj spôsob snímania hlasu klienta.

Na vývoji a výrobe samotnej konštrukcie pracoval jeden tím. Pri navrhovaní dizajnu sme museli zachovať identitu pobočky, ktorá prechádzala re dizajnom. Konštrukcia pre Vesnu je plne transparentná, vytvorená z kaleného skla, dokonale zapadajúca do interiéru so zameraním na maximalizovanie hĺbky hologramu.

Druhý tím v spolupráci s programátormi zo spoločnosti Nettle sa zaoberal softwarovým riešením a riadiacim systémom. Prvé návrhy postavy, tváre, oblečenia a nasvietenia sme zobrazovali na testovacej „holostene“ vo veľkosti Vesny. Recenzovali sme všetky faktory, ktoré vplývali na jej vizuálnu podobu. Za účelom čo najlepšieho snímania hlasu klienta, pri hluku bežnej prevádzky na pobočke, ktorý sme simulovali a testovali sme tak rôzne typy mikrofónov. Nakoniec sme vybrali mikrofón s hyperkardioidnou charakteristikou. Dôležitou súčasťou vývoja bol výber technológie proximity senzora, aby Vesna zistila, že pristúpil klient. Rozhodli sme sa pre tlakový senzor umiestnený v podložke pred tabletom, ktorý slúži pre zobrazenie dodatočných informácii alebo QR kódu.

Ako vlastne hologram funguje a prečo sme zvolili práve technológiu Hypervsn?

Hypervsn nie je len nová forma hologramu v našej ponuke, ale aj na svete. Obraz v Hypervsn je tvorený pomocou LED diód – rovnakých ako pri LED obrazovkách. Tieto LED diódy sú na tenkých karbónových listoch 4 ramennej vrtule, ktorá rotuje rýchlosťou cca 800 RPM, takže listy samotnej vrtule sú pre ľudské oko neviditeľné, ale svetlo z diód áno. Takto sa vytvára obraz, ktorý doslova „levituje“ vo vzduchu. Pomocou tohto priehľadného javu sa všetky 3D animácie zobrazujú jasne, kontrastne, plno farebne a s výnimočnou hĺbkou, ktorú nedosiahne žiadne iné zobrazovacie médium.

Vesna, ako prvý hologramový virtuálny asistent na svete v segmente bankovníctva, dokáže odpovedať na rôzne otázky klientov a je schopná reagovať na približne 100 až 150 scenárov. Na pobočke Slovenskej sporiteľne v nákupnom centre Nivy, tak stojí unikát, ktorý nám môže závidieť celý svet. Podľa koordinátora projektu Petra Petenyiho, je hlavným cieľom Vesny odbremeniť pracovníkov na pobočke a umožniť im riešiť zložitejšie témy.

“Nové technológie nám dávajú možnosť ponúknuť ľuďom zážitok, aký by ešte prednedávnom bol z kategórie sci-fi. No možno už o pár rokov bude bežným štandardom nielen v bankách, ale v celej škále služieb založených na poskytovaní informácií,”
Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Previous