SYNESTEZIA – PRENÁJOM DIGITÁLNEHO DIELA

SYNESTEZIA – PRENÁJOM DIGITÁLNEHO DIELA

Bratislava, Optio

Ide o digitálne dielo, inštaláciu, kde sa v reálnom čase prepája zvuk, obraz a hologram. Pomocou zobrazovacej technológie od spoločnosti Hypervsn a ledsteny, ktorá tvorila pozadie diela a vytvárala tak hĺbku pre hologramy, sme pripravili dokonalé priestorové hologramové predstavenie. Zaujímavosťou je hudobný loop, ktorý sa náhodne generuje a zároveň ovláda celé vizuálne predstavenie. Zvuková stopa tak riadi a v reálnom čase ovláda, resp. ovplyvňuje grafické tvary, obrazce, jednotlivé animácie a dynamiku na holograme.