OVB – BIENÁLE

OVB – BIENÁLE

Bratislava, HILTON
Tradičné každoročné oceňovanie zamestnancov v priestoroch hotela HILTON v Bratislave.