LED TOTEMY

LED TOTEMY

LED totem je štvorstenná LED veža. Výhodouje dynamickosť informácie, ktorú vieme rozdeliť na viaceré zobrazovacie zóny alebo ponechať v jednej celkovej animácii.
LED totem naplno využíva potenciál LED technológie a zobrazuje informáciu v rádiuse 360°. Pre stavbu LED totemu využívame našu “najjemnejšiu” LED obrazovku (2.6 mm), aby sme dosiahli čo najväčšie rozlíšenie. LED totem vieme postaviť v podstave 0,5 m x 0,5 m, čo je veľmi elegantné riešenie vhodné pre menšie priestory ako sú hotely alebo v podstave 1 m x 1 m, čo je riešenie vhodné pre výstaviská alebo veľtrhy. Výška totemu je prispôsobiteľná podľa požiadaviek zákazníka a to od 2 m až do výšky 4 m v skokoch po 0,5 m. Zobrazenie grafiky môže byť na každej jednej stene zvlášť, čim zobrazíme 4 rôzne obsahy alebo to môže byť jeden obsah – animácia, ktoré prechádza všetkými stranami.