COMMON GROUND CAMP

COMMON GROUND CAMP

Bratislava, štúdio NYMFA
V januári 2021 sme technicky zabezpečovali projekt HubIT: Common Ground Camp 2021. Trojdňový online event na ktorom pracovalo 11 tímov z celej Európy. Ich cieľom bolo vytvoriť inovatívny koncept a riešenie súvisiace s vybranými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja pomocou spojenia odborníkov z oblasti IT a spoločenských vied.