BIELA NOC

BIELA NOC

BRATISLAVA & KOŠICE
Biela noc je prestížny medzinárodný projekt, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané alebo významné miesta európskych metropol. Počas dvoch výnimočných víkendov sa noc stáva dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a umením, ktoré prezentujú umelci z celého sveta. Sme veľmi radi, že ako priaznivci inovatívnej zobrazovacej technológie, sme boli oslovení a stali sme sa dodávateľom technológií pre niektoré diela. Na projekte Biela noc sme spolupracovali s umelcami Guillaume Marmin, Klaus Obermaier a Maotik.
Guillaume Marmin / dielo – Oh Lord
je francúzsky vizuálny umelec. Vyštudoval univerzitu v Lyone II a ARFIS École. Jeho tvorba, od začiatku spojená s hudobnou scénou a scénickým umením, je súčasťou znovu oživenia vizuálnej tvorby pomocou prekonávania tradičných foriem rozprávania a tradičných performatívnych médií.
Klaus Obermaier / Dielo – Dopamine

Interdisciplinárny umelec, režisér a skladateľ Klaus Obermaier už viac ako tri desaťročia vytvára inovatívne diela s novými médiami v oblasti performatívneho umenia, hudby a inštalácií.
Maotik / Dielo – Tree of life
Francúzsky umelec známy ako Maotik s Bielou nocou spolupracuje dlhodobo. Tentokrát prináša site-specific svetelnú inštaláciu, ktorá v sebe skrýva silné posolstvo. Poetická projekcia na korunu stromu prirodzene a dynamicky reaguje na hudbu a pohyb návštevníkov.

Okrem zabezpečení technológií pre spomínaných umelcov sme sa stali súčasťou Bielej noci aj ako umelci. V spolupráci s visual Artist Christianom Frankom, sme vytvorili dielo s názvom „Synestézia“.  Ide o inštaláciu, kde sa v real čase prepája zvuk, obraz a hologram. Pomocou zobrazovacej technológie od spoločnosti Hypervsn a ledsteny, ktorá tvorila pozadie diela a vytvárala tak hĺbku pre hologramy, sme pripravili dokonalé priestorové hologramové predstavenie. Spoluautor diela Vladimír Štefanek vytvoril pomocou softwearu hudobný loop, ktorý sa náhodne generoval, čím sa každá jedna sekunda v diele stala výnimočnou a neopakovateľnou. Zvuk v reálnom čase riadi a ovplyvňuje tvary, obrazce, jednotlivé animácie a dynamiku na holograme.