Inštalácie

Videokonferenčné systémy

Video konferencia najčastejšie slúži pre internú komunikáciu medzi pobočkami spoločnosti. V ostatnom čase sa však čoraz častejšie využíva aj na komunikáciu so zákazníkmi a obchodnými partnermi na riešenie obchodných otázok, konzultácii alebo v prípade potreby technickej pomoci. Tiež svoje uplatnenie nachádza aj v oblasti vzdelávania, kde je napríklad možné sledovať prednášky na zahraničných univerzitách, prípade sa pomocou tejto technológie prenáša obraz z operačných sál do posluchárni, kde študenti môžu sledovať priebeh operácie.

Video konferenčný systém obsahuje video konferenčnú jednotku so špeciálnou kamerou, rozhranie pre pripojenie ďalších signálových vstupov a pripojenie na komunikačné kanály. Komunikačným kanálom je dnes stále dostupnejšie a výkonnejšie dátové spojenie pomocou IP protokolov cez siete LAN a WAN. Cieľom video konferencie nie je len prenos obrazu a zvuku rečníka, stále častejšie sa prenáša obraz z viacerých kamier, video záznam, prezentácie z PC alebo obrázky z dokumentačnej kamery. Video konferenčná zostava je tak súčasťou celého prezentačného reťazca.